Rekonstrukcija in obsevanje

REKONSTRUKCIJA IN OBSEVANJE

Rentgenski žarki trajno poškodujejo tkiva, zato je najprimernejši način rekonstrukcije dojke po obsevanju primarna-odložena rekonstrukcija.

Obsevanje z rentgenskimi žarki lahko predstavlja del onkološkega zdravljenja raka dojke. Poleg rakavih uničuje tudi zdrave celice in povzroča začasne in trajne okvare tkiv v obsevalnem polju. Poslabša prekrvavitev tkiv, povzroča rdečino in poškodbe kože ter zavira celjenje. Trajne posledice so predvsem brazgotinjenje, temneje pigmentirana koža, čvrstejša tkiva ter večja verjetnost odmrtja kože in skrčenja ovojnice okoli vsadka.  Vse to lahko vodi do zapletov in slabšega končnega rezultata rekonstrukcije.

V primerih, ko je verjetnost pooperativnega obsevanja velika, je zato najprimernejši način rekonstrukcije primarna odložena rekonstrukcija, ko za obdobje do končanega obsevanja vstavimo tkivni razširjevalec in nato opravimo dokončno rekonstrukcijo. V prvem posegu opravimo mastektomijo in vstavimo tkivni razširjevalec (angl. expander). Polnjenje le-tega prilagajamo vplivu obsevanja na tkiva. Po potrebi ga med obsevanjem lahko tudi delno izpraznimo. Ko se nekaj mesecev po obsevanju tkiva opomorejo, opravimo dokončno rekonstrukcijo. Glede na prizadetost tkiv in telesne značilnosti tkivni razširjevalec zamenjamo z trajnim vsadkom ali lastnim tkivom. V primeru, da pooperativno obsevanje ni potrebno, lahko že kmalu po prvem posegu, ko smo s polnjenjem dosegli zadostno prostornino razširjevalca, opravimo drugi, končni del rekonstrukcije.