Koliko časa traja

KDAJ BO REKONSTRUKCIJA KONČANA ?

Le v redkih primerih je mogoče celoten postopek opraviti v enem operativnem posegu. V večini primerov gre za dolgotrajnejši proces, ki traja od nekaj mesecev do približno leta dni. Poleg tega so pogosto kasneje v življenju potrebni dodatni korekcijski kirurški posegi.

Vsem operacijam sledi obdobje okrevanja, med katerim se bolnice počasi vključujejo nazaj v vsakodnevno življenje. Trajanje okrevanja je v največji meri odvisno od načina rekonstrukcije in opravljenih posegov, nanj pa seveda vplivajo tudi telesne značilnosti, pridružene bolezni, morebitno dodatno onkološko zdravljenje, itd.