Enostopenjska rekonstrukcija

ALI DOJKO LAHKO REKONSTRUIRAMO SAMO Z ENIM POSEGOM?

V kolikor je ohranitev kolobarja in bradavice pri odstranitvi dojke varna, lahko majhne ali srednje velike ter ne pretirano povešene dojke dokončno rekonstruiramo takoj po odstranitvi (v istem posegu).

Enostopenjsko rekonstrukcijo (angl. single stage) lahko opravimo z lastnim tkivom veliko pogosteje pa z vsadkom. V kolikor uporabimo vsadek je pogosto potrebno uporabiti tudi mrežico iz razgradljivega ali nerazgradljivega materiala, ki vsadek pokrije v spodnjem delu, v zgornjem pa je pokrit z veliko prsno mišico. Najlažje si to predstavljamo kot nekakšen notranji nedrček, ki vsadek zadrži na pravem mestu. Namesto mrežice lahko uporabimo tudi dermalni nadomestek (angl. acellular dermal matrix), ki se popolnoma vraste v okolno tkivo.

Enostopenjska rekonstrukcija je torej primarna (takojšnja) rekonstrukcija pri kateri sta bradavica in kolobar ohranjena in ju ni potrebno rekonstruirati, zato dodatni posegi praviloma niso potrebni. 

.