Preventivna mastektomija

REKONSTRUKCIJA DOJKE PO PREVENTIVNI ODSTRANITVI ?

Profilaktična ali preventivna mastektomija omogoča ohranitev celotnega kožnega pokrova in v nekaterih primerih tudi bradavice in kolobarja. V teh primerih je možna takojšnja (v istem posegu) rekonstrukcija, ki jo lahko opravimo z lastnim tkivom ali s vstavitvijo trajnega vsadka.

Preventivna mastektomija je kirurška odstranitev žleznega tkiva ene ali obeh dojk pri ženskah, ki nimajo raka. V poštev pride predvsem ob družinski obremenjenosti z rakom dojke in/ali v primerih pozitivnih izvidov genetskega testiranja (npr. BRCA gen), ki kažejo da obstaja velika verjetnost, da se bo rak razvil. V teh primerih je odločitev za odstranitev, praviloma obeh zdravih dojk še težja in potreben je poglobljen pogovor z genetskim svetovalcem oz. onkologom ter plastičnim kirurgom. Na odločitev v veliki meri vpliva tudi pričakovan rezultat rekonstruktivnih posegov.

Pri majhnih in srednje velikih dojkah pri preventivni mastektomiji lahko ohranimo kožni pokrov ter tudi bradavico in kolobar. Pooperativno obsevanje ni potrebno in prav zato se v teh primerih lahko odločimo za enostopenjsko rekonstrukcijo (angl. single stage).