Peter Zorman

PETER ZORMAN O REKONSTRUKCIJI DOJK

V zadnjih petnajstih letih sem kot zdravnik na oddelku za plastično kirurgijo v UKC Ljubljana velik del časa namenil učenju in razvijanju tehnik za mikrokiruško rekonstrukcijo dojke. Po velikem številu opravljenih posegov ter mnogih izkušnjah z reševanjem težav po že opravljenih rekonstrukcijah verjamem, da se v večini primerov naravnemu občutku in izgledu nove dojke lahko približamo, če dojko nadomestimo z lastnim tkivom. Zato je moj trud usmerjen v izboljšanje posegov za rekonstrukcijo dojke s prenosom tkiva z drugega dela telesa, s ciljem, da bi bili ti posegi bolj zanesljivi, trajanje posegov krajše ter težave na odvzemnnih mestih čim manjše. Delo prinaša številne izzive, saj je za vračanje naravnega in dobre rezultate rekonstrukcije potrebno združevanje tehnik rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Vsak kirurg, ki se dovolj dolgo ukvarja z rekonstrukcijo dojke izoblikuje svoja načela, ki temeljijo na njegovem znanju in izkušnjah. Redko obstaja le en pravilen ali možen način rekosntrukcije, zato je bolnicam ob človeškem in poštenem odnosu potrebno ponuditi možnost izbire ob upoštevanju njenih želja.

V Sloveniji se vsako leto več bolnic po odstranitvi dojke (mastektomiji) odloči za rekonstrukcijo. Razlog za to je boljša ozaveščenost in dostopnejše zdravljenje. Čeprav dojke, ki bi bila po izgledu in občutku popolnoma enaka odstranjeni, najverjetneje nikoli ne bomo mogli rekonstruirati, so se rezultati našega dela v zadnjih dveh desetletjih izboljšali. K boljšim rezultatom so največ pripomogla sodobna načela onkološke kirurgije, ki narekujejo vedno manj obsežne posege ter izboljšanje metod rekonstrukcije z lastnim tkivom.

Telesna in estetska motnja, ki nastane po odstranitvi dojke ima lahko pomemben psihosocialni učinek. Posledica je lahko tesnoba, depresija in druge razpoloženjske motnje, občutek negativne samopodobe in težave pri spolnosti. Namen rekonstrukcije je obnovitev telesne podobe, vitalnosti in ženskosti z rezultatom, ki se bo čim bolj približal naravenmu in omogočil čim manjše spremembe v življenju, da bo neprijetna izkušnja čimprej pozabljena. Glede rezultatov je potrebno imeti glede na telesne značilnosti in zdravljenje raka ustrezna pričakovanja. Za to je potrebna zadostna in iskrena komunikacija med bolnico in kirurgom in informacije, ki prikažejo tako pozitivne kot negativne plati rekonstrukcije. V tem oziru objave, ki imajo poudarek na promociji rekonstrukcije in avtorjev ne naredijo veliko dobrega. Vsi kirurgi imamo odlične rezultate ali zgodi se tudi, da so rezultati slabi in bolnice z rekonstrukcijo niso zadovoljne, nekaterim je celo žal, da so se za njo odločile. Rezultati so lahko slabi zaradi zapletov med ali po zdravljenju, napačne izbire tehnike ali nepravilno opravljenega posega. Potrebno jih je kritično oceniti in jih v kolikor je to mogoče izboljšati.


Peter Zorman dr.med. je  zdravnik, specialist plastične, rekonstrukcijske in estestke kirurgije, ki se ukvarja z rekonstrukcijami dojke, estetsko kirurgijo ter kirurgijo roke in perifernih živcev. Največ o njegovem dolgoletnem delu in izkušnjah pove širok nabor prikazanih rezultatov rekonstruktivnih in estetskih posegov. 

VEČ O NJEGOVEM DELU IN NAČELIH >>>