Zračenje i rekonstrukcija

ZRAČENJE I REKONSTRUKCIJA

Zračenje prouzrokuje privremene i dugotrajne promjene u području dojke. Ako postoji šansa da će radioterapija biti neophodna, odložena-neposredna rekonstrukcija sa autolognim tkivom je najpoželjnija opcija rekonstrukcije.

Privremene promjene indukovane radioterapijom uključuju smanjenu cirkulaciju krvi, crvenu (eritematoznu) promjenu boje kože, povredu površnog kožnog sloja i odloženo zarastanje rana. Dugotrajne promjene uključuju fibrozu, tamnu pigmentaciju kože, smanjuju sposobnost zarastanja i druge promjene tkiva ozljeđenog zračenjem. Zračenje rekonstruiranih dojki dodatno uzrukuje kontrakciju kapsule, ekstruziju implantata, asimetriju, deformaciju oblika ter fibrozu in nekrozu masti u slučajevima rekonstrukcije sopstvenim tkivom.

Veliki problem je što se u mnogo slučajeva prije mastektomije ne zna da li će se nakon operacije primjeniti i zračenje dojke. U večini slučajeva to se saznaje tek nakon pato-histološke analize uklonjenog tumora. Zbog toga sve češće se koristi tehnika odložene-neposredne rekonstrukcije. Ona donosi prednosti i neposredne i odložene rekonstrukcije  i obezbjeđuje poboljšane estetske i psihološke ishode u poređenju sa odloženom rekonstrukcijom, ali ne otežava zračenje, ako se primjenjuje postoperativno. U prvoj fazi ove dvostepene procedure izvršena je mastektomija praćena postavljanjem ekspandera tkiva radi održavanja kože dojke. Ako postoperativno pato-histološka analiza ne pokazuje potrebu za zračenjem, pacijenti nakon popunjavanja ekspandera pređu u drugu fazu, tokom koje prolaze definitivnu rekonstrukciju dojke upotrebom autolognog tkiva ili implanta. Ako se, međutim, preporučuje zračenje, pacijenti se nadgledaju tokom radioterapije, a u slučajevima kada  koža iznad ekspandera postane suviše tanka, ekspander se smanji. Nakon oporavka kože od zračenja ekpander se ponovo napuni i nakon nekoliko mjeseci promjeni vlastitim tkivom ili implantatom. Zbog vrlo čestih komplikacija povezanih sa implantatima, rekonstrukcija dojke pomoću autolognog tkiva se generalno smatra najboljom metodom za žene koje će morati ili su već imale zračenje. Sa rekonstrukcijom zasnovanom na režnju (flapu) zdravo, dobro vaskularizovano tkivo dovodi se do mjesta mastektomije, a to može pomoći u procesu zarastanja.