Tkivo stomaka

KAKO SE REKONSTRUIŠE DOJKU POMOUĆ TKIVA SA STOMAKA?

Stomak je najčešće korišćena donorska lokacija za autolognu rekonstrukciju dojke. Abdominalno tkivo koje se koristi u režnju (flapu) ima veće šanse da se podudara sa izgledom druge dojke, a uklanjanje tkiva iz donjeg abdomena može dati efekat abdominoplastike koja će poboljšati oblik tijela. Rekonstrukcija tkivom sa stomaka stvara toplu i mekanu dojku koja će trajati doživotno. Može se koristiti u neposrednim, odloženim-neposrednim ili odloženim rekonstrukcijama.

REZULTATI REKONSTRUKCIJE DOJKE SA TKIVOM STOMAKA >>>

Idealni kandidati su žene idealne ili blago prekomjerne težine sa viškom tkiva na stomaku. Prilikom razmatranja rekonstrukcije dojke tkivom stomaka, velika briga za mnoge pacijente je postoperativni bol. Mnogi pacijenti smatraju da je rekonstrukcija sa implantatima manje bolna opcija, jer je procedura manje invazivna i ima kraće operativno vrijeme od slobodnog režnja. Međutim, studije pokazuju da to nije slučaj.

Opšte informacije


Trajanje hirurgije:
jednostrano: 3 do 4 sata, obostrano: 5 do 6 sati

Prosječan boravak u bolnici: 5 do 7 dana

Ukupno vrijeme oporavka: 4 do 6 nedelja

Kada bih mogla da se krećem, hodam i vozim?

Pacijenti trebaju ​​da hodaju više puta na dan nakon operacije i mogu postepeno povećavati vrijeme i rastojanje dok se osećaju dobro. Do petog dana, većina pacijenata može ići kući. Uobičajeno je da se kraće vožnje automobilom nakon 3 do 4 nedjelje.

Kada mogu da se vratim na posao?

Pacijenti sa malim opterećenjem za radnim stolom, mogu se vratiti na posao nakon 4 do 5 nedjelja.

Kada bih mogla ponovo da vježbam?

Lakše aerobik vježbe poput stacionarnog bicikla mogu se započeti nakon 4 nedelje. Da bi se spriječila povreda usljed napornog dizanja ili ključnih vježbi (joga, pilates, trening težine) ne preporučuje se 12 nedelja.

Gde će biti ožiljci na mom tijelu?

Ožiljci će se nalaziti oko grudi, pupka, kao i dodatni horizontalni ožiljak na donjem dijelu abdomena (isti kao i kod abdominoplastike). Lokacija abdominalnog reza varira između pacijenata na osnovu lokacije krvnih sudova potrebnih za rekonstrukciju. U suštini, mjesto ožiljka je  malo više od mjesta ožiljka kog plastike stomaka. U nekim slučajevima, ožiljak se može smanjiti  sekundarnom procedurom - revizijom.

Kompresijska odjeća i grudnjak?

Potrebno je da nosite kompresionu odjeću (steznik) za vaš abdomen 4-5 nedelja. U prvoj sedmici preporučujemo da pacijent nosi sportski grudnjak. Da biste spriječili trombozu vena i plućnu emboliju, preporučujemo da nosite kompresivne čarape 3 nedjelje nakon procedure.

Da li mi trebaju dodatne procedure?

Rekonstrukcija se obično završava nekoliko mjeseci nakon prenosa režnja (flapa) sa rekonstrukcijom bradavice i tetovažom areole. Da bi se postigao najbolji rezultat ponekad, potrebne su dodatne procedure, kao što su liposukcija, prenos masti, procedure korekcije ožiljaka, procedure simetrizacije na drugoj dojci itd. Značajna prednost autologne rekonstrukcije je mogućnost preoblikovanja dojke u kasnijoj fazi kako bi se postigao najbolji konačni rezultat.

Koje su najčešće komplikacije vezane za tehniku?

- Nekroza režnja (flapa): u rijetkim slučajevima, mikrokirurški spojeni krvni sudovi mogu se začepiti zbog tromboze krvi. Tkivo ne dobija dovoljno krvi i može, ako se ne tretira hirurški u određenom vremenu, rezultirati odumiranjem samog tkiva. Rizik je najviši u prvim danima nakon operacije, dok se pacijent još uvijek nadgleda u bolničkom okruženju.

- Mogu se javiti problemi sa donorskom regijom, kao što je hernija ili mišićna slabost. Kila ili osljabljivanje trbušne stjenke kod savremenih tehnika podizanja režnja sa očuvanjem mišiča rjetko se pojavljaju.

Kako izgleda procedura?

Hirurg uzima kožu, potkožno masno tkivo, a ponekad dio mišića rektusa abdominusa, zajedno sa krvnim sudovima (vaskularnom peteljkom) i prenosi je do područja dojke, što se zove režanj (flap). Na području dojke stvoreno je novo snabdijevanje krvlju. Ovo se postiže povezivanjem lokalnih krvnih sudova sa krvnim sudovima režnja koristeći hiruršku tehniku ​​zvanu mikrohirurgija. Nakon toga, flap je oblikovan i zašiven na mjestu da bi se dobio simetrični rezultat. Nakon uklanjanja kože i masti, vaš stomak je zatvoren. Hirurški drenovi se ubacuju u područje dojke i područje donora. Pošto se tkivo pomjera od stomaka do grudi, tvoj stomak će biti ravniji i čvršći, sličan kao da ste imali abdominoplastiku ili "plastiku stomaka". Nakon postupka ostaje dugi horizontalni ožiljak koji se proteže od jednog kuka do drugog, u većini slučajeva skrivenih ispod linije kupaćeg kostima.

Ili jedna ili obje dojke mogu se rekonstruisati istovremeno.

Postoji nekoliko vrsta slobodnih abdominalnih režnjeva (flapova), u zavisnosti od toga koje krvne sudove iz abdomena koristimo, kao i da li se prenosi bilo koji mišić.

  • TRAM režanj (transverse rectus abdominis muscle): mišić rektus abdominus uzima se zajedno sa kožom, mastima i krvnim sudovima

  • MS-TRAM režanj (muscle sparing TRAM): mali dio mišića rektus abdominus uzima se zajedno sa kožom, mastima i krvnim sudovima.

  • DIEP režanj (deep inferior epigastric artery): zasnovan je na krvnim sudovima koji perforiraju mišiće, tako da su integritet mišića i abdominalnog zida spareni. Rekonstrukcija dojki  DIEP režnjem je najnaprednija forma rekonstrukcije dojke. Postupak koristi pacijentovu donju abdominalnu kožu i masno tkivo za rekonstrukciju dojke nakon mastektomije, ali za razliku od procedure TRAM flapa, očuva sve abdominalne mišiće.

  • SIEA režanj (superficial inferior epigastric artery): režanj zasnovan na površinskim krvnim sudovima kako bi u potpunosti izbjegao disekciju mišića. Vrlo rijetko je opcija jer površinski sudovi obično nisu dovoljno jaki za perfuizuju svog prenjetog tkiva.