Šta je rekonstrukcija dojke

ŠTA JE REKONSTRUKCIJA DOJKE?

Rekonstrukcija dojke je usmjerena na obnavljanje izgleda i simetriju dojki, nakon uklanjanja dijela ili čitave dojke. Rekonstrukcija dojke je postala integralni dio procesa liječenja nakon kancera dojke. Dojke se mogu rekonstruisati pomoću sopstvenog (autolognog) tkiva, silikonskih implantata ili kombinacije oboje.

Rekonstrukcija dojke poboljšava kvalitet života bez odlaganja otkrivanja kancera, liječenja istog i otkrivanja ponovnog nastanka. Aktuelni naučni dokazi ukazuju na to da svaki oblik rekonstrukcije dojke ne povećava šanse za povratak karcinoma.

U većini slučajeva, rekonstrukcija dojke je dugotrajan proces. Iz širokog spektra, kombinacija procedura se bira pojedinačno, na osnovu karakteristika i želja pacijentice.

Tehnički, cilj je ili da se obnovi dojka koja odgovara onoj na suprotnoj strani ili da se poboljša oblik obje dojke kako bi ih učinili simetričnim i estetski prihvatljivim.

Funkcionalno, primarni cilj rekonstrukcije dojke je omogućiti ženama, da nose odjeću koja odgovara, bez korištenja spoljne proteze. Sekundarni cilj je da se postigne najbolja sličnost prirodnih dojki.