Rekonstrukcija i hemotarpija

Rekonstrukcija i hemoterapija

Hemoterapija može uticati na rekonstrukciju na više načina.

Neki hemoterapeutski lijekovi mogu produžiti ili čak sprijčiti zarastanje rana, uvećati mogućnost postoperativne upale tkiva i uzrukuju loše opšte stanje organizma. Sve to može utjecati na proces rekonstrukcije. Neki oblici hemoterapije kao što je Herceptin mogu privremeno uticati na funkciju srca, a možda ćete morati čekati da se oporavite od ove terapije prije nego što se rekonstrukcija može izvesti. U večini slučajeva hemoterapija je odložena za 6 nedjelja nakon operacije, to je za fazu u kojoj su tkiva aktivno zacjelila. U koliko je hemoterapija aplikovna prije operacije, sa operacijom treba sačekati 4-6 nedelja od posljednjeg ciklusa hemoterapije.