Preventivna mastektomija

REKONSTRUKCIJA GRUDI NAKON PREVENTIVNE MASTEKTOMIJE

Profilaktičko uklanjanje dojke čuva kožu dojke a obično i areole i bradavice. Rekonstrukcija se može obaviti tokom istog postupka bilo sa implantom ili sa režnjem (flapom).

Preventivna (profilaktička) mastektomija je hirurško uklanjanje jedne ili češče obje dojke kod žena koje nemaju rak dojke. Treba imati u vidu da preventivnu mastektomiju izvodimo ako imate jaku porodičnu povijest raka dojke i/ili ako genetsko testiranje ukazuje na značajnu vjerovatnoću da ćete u budućnosti biti dijagnostikovani sa rakom dojke (e.g. BRCA gen). Preventivna mastektomija je velika odluka. Ona uključuje veliko razmatranje, konsultacije sa zdravstvenim radnicima i genetsko savjetovanje. Većina žena koje imaju preventivnu (profilaktičnu) mastektomiju istovremeno uklanjaju i jednu i drugu dojku (bilateralna mastektomija).

Kod profilaktičke mastektomije po pravilu očuvan je veći dio kožea najčešče (ako su dojke male ili srednje velike) i bradavica sa areolom. Radiacijska terapija nije indicirana, zato u obzir dolazi neposredna rekonstrukcija sa implantatima (direct o implant). Ako su bradavice i areole očuvane dodatne procedure  teoretički nisu potrebne- jednokratna rekonstrukcija.