Cijene

KOLIKE SU CIJENE REKONSTRUKCIJE DOJKE?

Svaka rekonstrukcija dojke je različita i zavisi od vaših individualnih potreba i želja. Stoga procenjeni troškovi postupka mogu se vršiti samo na osnovu preoperativnih konsultacija i analiza.

Cijena hirurškog tretmana kancera (karcinoma) dojke i rekonstrukcije zavisi od:

- povezanosti i vremena postupka

- tipa anestezije

- trajanja hospitalizacije 

- implantiranog materijala koji se koristi

- dodatnih procedura (mastektomija, disekcija limfnih čvorova ili biopsija)

- histološkog pregleda uklonjenog tkiva

Za više informacija o cjenama molimo, da se obratite našoj admistraciji putem e-maila na: info@plasticna-kirurgija.si  ili nazovite +386 68 18 18 18.

U Sloveniji, rekonstrukcija dojke se smatra integralnim procesom liječenja karcinoma. Sve rekonstruktivne procedure su pokrivene nacionalnim zdravstvenim osiguranjem ako se obavljaju u javnoj bolnici.

Stranim pacijentima se preporučuje, da provjere sa svojim zdravstvenim osiguranjem, dali njihov postupak može biti djelimično ili u potpunosti nadoknadjen.