GALERIJA

Poštovani,

fotografije, prije i poslije u ovom odeljku predstavljaju više od 100 aktuelnih procedura rekonstrukcije dojke koje je izvršio dr. Zorman.

Sve fotografije objavljena su sa saglasnosču pacientica i namijenjene su samo u opšte informativne i edukativne svrhe.

Kod pregledanja fotografija bitno je naznačiti, da pojedinačni rezultati i odabir tehnike rekonstrukcije dojke variraju na osnovu mnogih faktora, uključujući starost, veličinu dojke, vrstu mastektomije, način rekonstrukcije dojke i želja pacijentica.